FANDOM


tel=str(input("Kérek egy telefonszámot!\n"))
if tel[0:2]=="39" or tel[0:2]=="41" or tel[0:2]=="71":
  print("Ez a szám mobilhívószám!")
else:
  print("Ez a szám vezetékes hívószám!")

kezd=input("Kérek egy hívás kezdeti időpontot! <ó p m>\n")
veg=input("Kérek egy hívás vége időpontot! <ó p m>\n")
def idokul(kezd, veg):
  from datetime import datetime
  ss="%H %M %S"
  kul=datetime.strptime(veg,ss)-datetime.strptime(kezd,ss)
  secs=kul.seconds
  mins=int((secs+60)/60)
  return mins
mins=idokul(kezd, veg)
print("Ez a hívás",mins,"percig tartott!")

file=open("hivasok.txt",'r')
kifile=open("percek.txt", 'w')
a=file.readlines()
e=0

while e<len(a):
  if (e)%2==0:
    elemek=a[e].split()
    kezdi=elemek[0:3]
    vegi=elemek[3:6]
    kezdd=" ".join(kezdi)
    vegg=" ".join(vegi)
    diff=str(idokul(kezdd,vegg)) + " " + a[e+1]+"\n"
    kifile.write(diff)
  e=e+1
kifile.close()

file.seek(0)

a=file.readlines()
e=0
csucs=0
kcsucs=0
while e<len(a):
  if (e)%2==0:
    elemek=a[e].split()
    kezdi=elemek[0]
    vegi=elemek[3]
    if int(kezdi)>=7 and int(kezdi)<18:
      csucs=csucs+1
    else:
      kcsucs=kcsucs+1
  e=e+1
print("Csúcsidőben",csucs,"db, csúcsidőn kívűl",kcsucs,"db hívás volt.")

#-----5. feladat-----
file.seek(0)
def mobile(szam):
#Ha mobilszám akkor 1-et, ha nem 0-át ad vissza.
  if szam[0:2]=="39" or szam[0:2]=="41" or szam[0:2]=="71":
    return 1
  else:
    return 0

def idokulsor(sor):
  from datetime import datetime
  kezdi=elemek[0:3]
  vegi=elemek[3:6]
  kezdd=" ".join(kezdi)
  vegg=" ".join(vegi)
  ss="%H %M %S"
  kul=datetime.strptime(vegg,ss)-datetime.strptime(kezdd,ss)
  secs=kul.seconds
  mins=int((secs+60)/60)
  return mins

mobilperc=0
vezperc=0
k=0
a=file.readlines()
while k<len(a):
  if k%2==1: #telefonszám
    if mobile(a[k]): #Ha mobil
      mobilperc=mobilperc + idokulsor(a[(k-1)])
    else:
      vezperc=vezperc + idokulsor(a[(k-1)])
  k=k+1
print("A felhasználó vezetékkesel",vezperc, "percet, mobillal",mobilperc,"percet beszélt.")


def csucse(sor):
#1-et ad vissza, ha csúcsidőben van. 0-t ha nem.
  elemek=sor.split()
  kezdi=elemek[0]
  vegi=elemek[3]
  if int(kezdi)>=7 and int(kezdi)<18:
    return 1
  else:
    return 0

file.seek(0)
a=file.readlines()
b=0
mobperc=0
vezperc=0
while b<len(a):
  if b%2==0: #Időpontok     
    if csucse(a[b]):
      if mobile(a[(b+1)]):
        mobperc=mobperc+ idokulsor(a[b])
      else:
        vezperc=vezperc+idokulsor(a[b])
  b=b+1

fizetni=float(mobperc)*69,175 + float(vezperc)*30
print("A felhasználónak a csúcsdíjas hívásokért összesen", fizetni, "Ft-ot kell fizetnie.")

###2013 KirallyRocker###

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.