FANDOM


Ambox importantEz a szócikk az érettségi követelményeket meghaladó ismeretet tartalmaz.

Az alábbi modul BMP képek előállítását teszi lehetővé, és az objektumok alkalmazását demonstrálja. Az utolsó két sor mutatja, miként lehet eldönteni, hogy a modult önálló programként indítottuk-e el vagy egy másik programba importálva. Az előbbi esetben egy egyszerű demót futtat. A második használatra az Érettségi idegen nyelven, 2010 tavasz (Telek) szócikk mutat példát, ahol – a kötelező feladat megoldásán túl – a bitmap osztály egy példányát létrehozva rajzoljuk meg Patakfalva új lakónegyedét. Ugyanerre példa a második szakaszban a bitmap-demo.py, amely nem új képet hoz létre, hanem a bitmap.py demóját módosítja. Ez egy példa a külső hozzáférésre az osztályban definiált változókhoz.

Check Tesztelve a 3.1.2 verzióban. (A 2.x verzió elérhető a laptörténetben.) 3.4-ben is működik!:)

# -*- coding: utf-8 -*-

"""
Ez a modul egy 8 bites színmélységű, tömörítetlen BMP-képet állít elő.
Aki nem hiszi, járjon utána a specifikációnak!

(C) Perselus, all lefts reserved, egyébként meg lent van a lap alján a licenc.
  Use it as is, at your own risk, blahblahblah.
  http://hu.sulipython.wikia.com/wiki/bitmap.py

Bemenő paraméterei:
-- picname: a létrehozandó file teljes neve (kiterjesztéssel és elérési úttal)
-- width, height: egészek, a kép szélessége és magassága
-- colornum: a ténylegesen használt színek száma (max. 256)
  Ha nem adod meg, 256 az alapértelmezés.
-- colors: egy 1024 számból álló lista a használni kívánt színekkel,
  az ajánlás szerint fontossági sorrendben (a modul mindegyik színt fontosnak
  jelöli).
  Minden szín 4 byte: B, G, R, 0. (FORDÍTOTT SORREND!)
-- bits: a képet leíró kétdimenziós lista, width*height byte terjedelemben.
  Minden pixelt 1 byte-on ír le, a szám a kívánt szín sorszáma a colors
  listában. A 0. byte a bal alsó sarok, utána halad jobbra, majd felfelé.
  A lista 0. eleme a 0. sort leíró width hosszúságú lista, és height elem van.

A filenév kivételével minden paraméter elhagyható, ilyenkor a modul beleír
valamit példa gyanánt. Bolondbiztos ellenőrzést nem végez, még a file létezésére
sem. Ha a legfontosabb képed nevét adod meg, és letörli, ne az én hibám legyen.

A tényleges kirajzolást az __init__ függvénybe is tehettem volna (így a kép
az osztály példányosításakor automatikusan mentődne). Azért került külön a 
rajzol() függvénybe, hogy a metódusok külső hívását bemutassa. Így viszont 
lehetővé vált, hogy az alapértelmezett értékekhez egy külső program hozzáférjen,
ezt használja ki a lenti bitmap-demo.py: nem rajzol teljesen új képet, hanem
ezt a demót módosítja.
"""


class bitmap():

  def __init__(self, picname, width=800, height=600,
         colornum=0, colors=None, bits=None):
    #A self után vannak a kötelező paraméterek (itt csak a picname),
    #utána a nem kötelezőek valami alapértelmezett értékkel.
    #A hívó által megadott érték felülírja az alapértelmezettet!
    #Így adhatjuk át őket a metódusoknak:
    self.picname=picname
    self.width=width
    self.height=height
    self.colornum=colornum
    #Amelyiknek nincs kezdőértéke, annak adunk (a None hamisat ad):
    if not colors:
      colors=self.democolors()
    if not bits:
      bits=self.demobits()
    self.colors=colors
    self.bits=bits

  def rajzol(self):
    #És akkor a rajz:
    picture=self.draw()
    self.save(picture)

  def dec2hexlist(self,num,bytes):
    #A num számot bytes byte-on ábrázolja a legkisebb helyiértékűtől kezdve
    #Ilyen alakban várja őket a BMP.
    lista=[]
    for d in range(bytes):
      lista.append(num % 256)
      num//=256
    return lista

  def draw(self):
    #A colornum, és a colors paramétereket nem vesszük át lokális
    #változóba, ezért a self. előtaggal hivatkozhatunk rájuk.
    #A szélesség, a magasság és a bits viszont lokális változó lesz,
    #mert többször is használjuk őket.
    #Ugyanígy a dec2hexlist is -- figyeljük meg, hogy a függvény
    #nevét is ugyanúgy adhatjuk át, mint a változókét!
    
    width, height, bits = self.width, self.height, self.bits
    dec2hexlist=self.dec2hexlist

    #A sorok hosszát a méretben néggyel oszthatóra kell kiegészíteni,
    #különben ciklikusan eltolódik a kép, és bután néz ki.
    #A megjelenített sorok hosszát ez nem befolyásolja.
    #Minden sor végét fogjuk max. 3 db 0-val kiegészíteni.
    wid2=width
    while wid2 % 4:
      wid2+=1
    
    #Első 14 byte
    header1=[66,77]+dec2hexlist(wid2*height+1078,4)+[0,0,0,0,54,4,0,0]
    #Következő 40 byte
    header2=[40,0,0,0]+dec2hexlist(width,4)+dec2hexlist(height,4)
    header2+=[1,0,8,0]+[0]*4+dec2hexlist(wid2*height,4)+[0]*8
    header2+=dec2hexlist(self.colornum,4)+[0]*4

    #Ha a sorok hossza width, akkor kiegészítjük wid2-re nullákkal.
    #Egyéb ellenőrzés nincs, annyit nem ér az egész, ahányféleképpen
    #el lehet rontani. A gyorsaság kedvéért csak a 0. sor hosszát figyeljük.
    delta=wid2-len(bits[0])
    pixels=[]
    for sor in bits:
      for i in range(delta):
        sor.append(0)
      pixels+=sor
    s=bytearray()  #Megváltoztatható, 8 bites "karakterlánc"
    for c in header1+header2+self.colors+pixels:
      s.append(c)
    return s

  def save(self,picture):
    try:
      f=open(self.picname,'wb')
      f.write(picture)
      f.close()
    except IOError:
      print("Nem lehetett menteni.")
    
  def democolors(self):
    #Beír valamit az első hat színbe (BGR sorrend!), a többi fekete lesz.
    colors=[240,240,240,0, 0,0,0,0, 0,102,255,0,
        255,0,0,0 ,0,155,0,0, 255,100,255,0]
    colors+=[0,0,0,0]*250
    return colors

  def demobits(self):
    width=self.width
    height=self.height
    #Most jön a kép! A bal alsó sarokból jobbra, és soronként felfelé.
    #Minden pixel 1 byte, a kód a szín sorszáma a fenti táblában.
    #Legyen pl. 4 egyforma téglalap:
    bits=[]
    for i in range(height//2):
      sor=[0]*(width//2)+[4]*(width-width//2)
      bits.append(sor)
    for i in range(height-height//2):
      sor=[2]*(width//2)+[3]*(width-width//2)
      bits.append(sor)
    return bits

def demo():
  #Ez fut le, ha önálló programként akarja futtatni valaki.
  #Figyeljük meg, hogy ez már nem tartozik a bitmap osztályhoz,
  #mivel nincs behúzva.

  s="Írd be az elkészítendő BMP teljes nevét. Ha már van olyan, letörlődik!\n"
  file_neve=input(s)

  bmp=bitmap(file_neve)
  bmp.rajzol()

if __name__=='__main__':
  demo()

Egy alkalmazásSzerkesztés

Yes check Tesztelve a 2.5.1 verzióban. (Majdnem biztosan jó 3.1-ben is.) 2.7.6-ban nem működik.

#bitmap-demo.py
#Egyszerű demó: a bitmap.py-ban definiált ábra közepébe rajzoljunk kört.

#Nem az egész math modult importáljuk, csak a négyzetgyököt.
#Ezért névtér nélkül hivatkozhatunk majd rá.
from math import sqrt
import bitmap

rajz=bitmap.bitmap('demo.bmp')
#Átírjuk az 1. színt feketéről sárgára, az eredeti demó úgysem használta.
rajz.colors[4:8]=[0,255,255,0]
#Padlós osztással meghatározzuk a közepét (így egész szám marad).
cx=rajz.width//2
cy=rajz.height//2
r=100

#A körrajzolásnak létezik kifinomultabb módja is.
#Most egy befoglaló négyzetben keressük, melyik pont tartozik a körbe.
#Gyakorlati okból <r a feltétel,nem <=r, különben négy pixel lenne a szélein.
for i in range(cx-r,cx+r+1):
  for j in range(cy-r,cy+r+1):
    if sqrt((i-cx)**2+(j-cy)**2)<r:
      rajz.bits[j][i]=1
rajz.rajzol()

Ez a szócikk forráskódot tartalmaz, amely egy WikiMedia-kiegészítés segítségével olyan színesen jeleníthető meg, mint például ebben a Wikipédia-cikkben. A kiegészítést a Wikia-stáb ígérete szerint 2010 végéig frissítik, addig türelmet kérünk a fapados kinézet miatt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.