FANDOM


A Python imperatív, procedurális nyelvSzerkesztés

Rövidebb programunkat felépíthetjük egyszerű utasítássorozatként is, avagy szervezhetjük függvényekbe, amelyeket még mindig sorrendben hívunk meg. A C-vel szemben nincs „main” függvény, amely automatikusan lefut, tehát a végrehajtás az első értelmezhető utasításnál kezdődik.

Speciális használati mód a __name__ változó vizsgálata, amely a '__main__' értéket veszi fel a program futtatásakor. Ezt általában a program végére írják, és gyakran a C-szerű main() helyettesítésére használják, vagyis a program felső szintjének az áttekinthető megszervezésére (példa: faktoriális kiszámítása), de azt is vizsgálhatjuk vele, hogy önálló programként fut-e a modulunk. Tegyük fel például, hogy egy függvény- vagy osztálykönyvtárat írunk, amely más programokba való importálására szolgál, de önálló feladatot nem hajt végre. Ekkor a következő kódot írhatjuk a program végére:

if __name__=='__main__':
    print("Ez a modul nem futtatható.")
    demo()

Ilyen használatra láthatunk példát a bitmap.py szócikkben.

A Python objektumorientált nyelvSzerkesztés

Az objektumok használata túlmutat az érettségi keretein, de A Python lehetőséget ad ezek bemutatására is.

A Python alapvetően objektumorientált nyelv, és ebben az értelemben mindent objektumként kezel, még egy egyszerű stringet vagy listát is. Ez egy sor kényelmes beépített eljárást tesz lehetővé az egyes adattípusokhoz kapcsolódóan. Mindaddig azonban, amíg a class szót le nem írjuk, ez az átható objektumorientáltság nincs a „látható rétegben” a kezdő számára, nyugodtan tekinthetjük puszta szintaktikai megoldásnak is. Például ha s egy karakterlánc, akkor az s.rfind() metódus fogja egy karakterlánc jobbról az első előfordulását keresni, és az s.split() darabolja fel valamilyen határoló karakter szerint részstringek listájára. Más nyelvekben ezt függvényekkel oldanák meg.

Egy példa a shellből:

>>> 'Dr. Bubó'.lower().startswith('dr.')
True

Lásd még a Típusosság szócikkben.

A Python funkcionális nyelvSzerkesztés

Ez az oldala kevésbé erős, de ezt is tudja. A funkcionális paradigmát szokás a procedurális ellentéteként is emlegetni. Jellegzetes funkcionális eleme a Pythonnak a lambdafüggvény.

Részletesen lásd:

…és még nincs vége

Lásd az angol Wikipédia cikkét.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.