FANDOM


Ez egy szabadon bővíthető keretprogram valószínűségi szimulációk készítésére. Használható szemléltetésre, hitetlen tanulók meggyőzésére, a keresett eredmény megsejtésére, valamint programozásra. :-) Egyszerűen írjuk meg a kívánt szimulációt a meglévők mintájára, a program pedig megkérdezi a lépésszámot, és kiírja a kedvező esetek relatív gyakoriságát százalékban, valamint a futásidőt. Figyeljük meg, hogy a beállítások() függvény egy másik függvény nevét adja vissza, amelyet a főprogram az eval() függvény felhasználásával hívhat meg.

Néhány érintett programozási témakör: szótár, lista, halmaz, ciklus, break / continue / pass, kivételkezelés, kerekítés, képernyőtörlés, standard könyvtár, rendezés, véletlenszámok, feltételes kifejezés, többszörös feltételvizsgálat, docstring, időmérés.

Check Tesztelve a 3.1.2 verzióban.

"""
Ez a keretprogram néhány valószínűségszámítási szimulációt végez.
Az elején megadott játék és lépésszám az alapértelmezés, de meg is kérdezi.
A minta alapján bővíthető. Az új függvényt vedd fel a JÁTÉKOK szótárba is.
A global kulcsszót akkor kell használnunk, ha a globális változó értékét
egy függvényen belül módosítani akarjuk. (Ha csak olvassuk, akkor nem.)

Ez a 2.0 változat bemutatja, hogyan lehet a docstringek segítségével súgót 
kérni az egyes függvényekről. Ez ugyan szebb és elegánsabb lenne objektum-
orientált változatban, de fontosabb szempont volt, hogy a középiskolai tananyag
keretei között maradva oldjam meg, amit lehet. A megoldás azonban kihasználja,
hogy a Pythonban a színfalak mögött minden objektum, így a függvények is.

A docstringek szándékosan vannak eltérő behúzással megadva, hogy a program
bemutassa a lehetőségeket. A nagyobb_szám() behúzott docstringje olvashatóbb
kódot, a hatoskocka() behúzatlan súgója pedig szebb kiírást eredményez.
Az idézőjelek között az általános behúzási szabály nem érvényes!
(Ld. még a beállítások() függvényt is.)

A beállítások() függvényben kétféleképp ellenőrizzük a szótárkulcs létezését:
a súgó kiírásánál elágazással, a játék kiválasztásánál pedig kivételkezeléssel.

TODO: 
– megoldani a játékok kiírását, ha több van, mint amennyi a képernyőre fér
– 9-nél több játék esetén a kulcsok szerint rendezést kicsit módosítani kell
"""

#Az alapértelmezések:
#Ne adj meg nullát, nem fogom bohóckodásért lekezelni.
SZIMULÁCIÓS_LÉPÉSSZÁM=20000 #Alapértelmezés
játék="hatoskocka"

import random, time

JÁTÉKOK={ 
  #Példa a szótár (asszociatív tömb) adattípus használatára.
  #Ha túl sok játékod van, és nem fér a képernyőre, át kell írni
  #a beállítások függvényben a kiírást!
  #A kulcs lehetne szám is, de az még egy konverziót + hibakezelést igényelne.
  #At utolsó után is van vessző, így nem felejtjük le a bővítésnél!
  '1': 'hatoskocka',
  '2': 'nagyobb_szám',
  '3': 'terc',
}

def clr():
  #Lásd a Képernyőtörlés szócikket
  import os, platform
  if platform.system() == 'Windows':
    os.system('cls')
  else:
    os.system('clear')

def beállítások():
  global játék,db
  clr()
  #A súgó miatt ciklusba tesszük a beolvasást:
  while True:
    print("A rendelkezére álló kódok a hozzájuk tartozó játékokkal:")
    #A következő sor azért kell, hogy sorban írja ki a kulcsokat.
    #A szótár ugyanis nem garantálja a beírás szerinti sorrendet.
    for kulcs in sorted(JÁTÉKOK.keys()):
      print(kulcs, JÁTÉKOK[kulcs])
    print("\nAz alapértelmezés:", játék)
    print("Ha súgót szeretnél valamelyik játékról, írj a szám elé egy h \
betűt (pl. h2)!")
    melyik=input(
     "Melyiket játsszuk? (Kódot írj, vagy entert az alapértelmezéshez.) ")
    if melyik.lower().startswith('h') and melyik[1:] in JÁTÉKOK:
      #Ez most bonyolultnak látszik, mert ki kell keresnünk a játékot,
      #de általában elég a függvény neve után írni a ".__doc__"-ot.
      #A melyik[1:] leveszi a h vagy H kezdőbetűt.
      print(eval(JÁTÉKOK[melyik[1:]]).__doc__)
      continue #Újrakezdi a ciklust.
      #Bármilyen hiba esetén rácsorog a játék kiválasztására.
    try:
      játék=JÁTÉKOK[melyik]
    except KeyError:
      pass #Nincs teendő, marad az alap, csak kezeljük a hibát.
    print("\nAz alapértelmezés",SZIMULÁCIÓS_LÉPÉSSZÁM,
       "lépés (ehhez az entert nyomd).")
    try:
      db=int(input("Hány lépésig menjünk? "))
      if db<1:
        db=SZIMULÁCIÓS_LÉPÉSSZÁM
    except ValueError:
      db=SZIMULÁCIÓS_LÉPÉSSZÁM
    break #Ciklus vége

def arány(egyik, másik):
  #Egy tized százalékra kerekítünk padlós osztással.
  #A %.1f egy tizedesre formázza, sok kóbor 0 nélkül.
  x=(egyik/másik*1000+0.5)//1
  x/=10
  return "%.1f" % x +"%" #A % jelet nem szereti a stringen belül.

# --------------- Itt kezdődnek a tényleges szimulációk ---------------

def hatoskocka():
  """
Hatos dobás klasszikus dobókockával
  """
  global count
  for i in range(db):
    count+=1 if random.randint(1,6)==6 else 0

def nagyobb_szám():
  """
  Peti gondolt egy számra 1 és 10 között, és leírta. 
  Laci is gondolt egy számra 1 és 10 között, és ő is leírta. 
  Mi a valószínűsége, hogy Peti száma nagyobb, mint Lacié?
  http://www.gyakorikerdesek.hu/kozoktatas-tanfolyamok__hazifeladat-kerdesek__1405560
  """
  global count
  for i in range(db):
    Peti=random.randint(1,10)
    Laci=random.randint(1,10)
    if Peti>Laci:
      count+=1

def terc():
  """
  Egy pakli francia kártyából (joker nincs benne) kihúzunk öt lapot. 
  Mi a valószínűsége, hogy van benne egyszínű terc?
  (Az ász-2-3 és a dáma-király-ász egyaránt tercnek számít!)
  """
  global count
  def hármas(lap):
    #A % operátor az osztás maradékát adja, mint a C-ben.
    if 0<lap%13<12 and lap+1 in lista and lap+2 in lista: #Max. bubi az első
      return True
    elif lap%13==12 and lap+1 in lista and lap-11 in lista: #D-K-Á
      return True
    else:
      return False
  for i in range(db):
    #A színeket egymás után rakjuk, 4*13=52 lapból kell sorsolni.
    #Minden színnél az 1 jelzi az ászt. Így a legegyszerűbb.
    #Halmazba tesszük, mint a Lottószámok cikkben, kétszer ne húzzuk ki.
    halmaz=set()
    while len(halmaz)<5:
      halmaz.add(random.randint(1,52))
    lista=sorted(list(halmaz))
    for lap in lista:
      if hármas(lap):
        #print(lista)
        count+=1
        break #Fontos, hogy a 4-5-ös sorozatokat ne számolja többször!

random.seed() #Inicializálás
count=0
db=SZIMULÁCIÓS_LÉPÉSSZÁM
beállítások()
print("\nA játék:",játék)
#Időmérés: http://docs.python.org/py3k/library/time.html
start=time.clock()
#Most az eval függvénnyel kiválasztjuk és lefuttatjuk a játékot, így lehet 
#átvenni egy függvény nevét.
eval(játék)()
stop=time.clock()
#A futásidőt 3 tizedesre írjuk ki. 
#A kivonást zárójelbe tesszük, mert a % erősebben köt. Másképp hibával áll le.
print("Futásidő: %.3f másodperc." %(stop-start))
print (db,"lépés után az arány:",arány(count,db))

Ez a szócikk forráskódot tartalmaz, amely egy WikiMedia-kiegészítés segítségével olyan színesen jeleníthető meg, mint például ebben a Wikipédia-cikkben. A kiegészítést a Wikia-stáb ígérete szerint 2010 végéig frissítik, addig türelmet kérünk a fapados kinézet miatt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.